Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca,

(List do Hebrajczyków 6:10-11, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019