(7) Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. (8) Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

(List do Hebrajczyków 13:7-8, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019