Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

(Ew. Jana 5:24, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020