Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania.

(Ew. Mateusza 19:17, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001