Adramyttion

port w pobliżu Troady (dawnej Troi), na zachodnim wybrzeżu fizis. Turcji. Z tego miasta, wraz z innymi więźniami, wyruszył Paweł okrętem w podróż do Rzymu.

Dz 27,2

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000