Afek

tu rozłożyli się obozem Filistyni przed bitwą, w której odebrali Izraelitom Arkę Przymierza. Do obozu izraelskiego przywieźli Arkę synowie Helego. Później zginęli w bitwie, a Heli umarł, dowiedziawszy się o tym. Dużo później miasto zostało nazwane Antipatris.

1 Sm 4,1

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000