Ahawa

nazwa kanału-rzeki oraz regionu w Babilonii, skąd Ezdrasz zabrał drugą część powracających z wygnania Żydów. W tym miejscu wygnańcy modlili się i pościli, prosząc Boga o opiekę w liczącej 1448 kilometrów podróży do Jerozolimy.

Ezd 8,15.21.31

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000