Akor

"dolina nieszczęścia" położona w okolicy Jerycha. Tu został ukamienowany Akan, ponieważ zlekceważył Boże nakazy.

Joz 7,24

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000