Amfipolis

miasto w północnej Grecji, przez które przejeżdżał Paweł podczas swej drugiej podróży misyjnej.

Dz 17,1

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000