Antiochia Pizydyjska

miasto w sercu Azji Mniejszej (dziś Turcja), które Paweł i Barnaba odwiedzili podczas swej pierwszej podróży misyjnej. Głosili Ewangelię w tutejszej synagodze, lecz - gdy poganie przybyli, by słuchać Pawła - Żydzi sprzeciwili się temu i wypędzili obu misjonarzy z miasta. Dwa lub trzy lata później Paweł ponownie przybył do Antiochii w czasie drugiej podróży misyjnej, by dodać chrześcijanom odwagi do wytrwania w wierze.

Dz 13,14-52.

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000