Arad

kananejskie miasto w ziemi Negeb, zdobyte i okupowane przez Izraelitów. W Tel-Arad archeolodzy odkryli szczątki izraelskiej świątyni i twierdzy.

Joz 12,14

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000