Argob

część królestwa Oga w Baszanie, na wschód od Jordanu; żyzny region, posiadający potężne miasta, który przypadł połowie pokolenia Manassesa.

Pwt 3; 1 Krl 4

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000