Aroer

miasto na północnym brzegu rzeki Arnon, na wschód od Jordanu, położone u południowej granicy królestwa Amorytów, a później ziemi pokolenia Rubena; pod panowaniem Moabitów od czasów Jehu do Jeremiasza. Taką samą nazwę ma też miasto w Negebie, leżące na południe od Beer-Szeby.

Pwt 2,36nn.; 2 Krl 10,33.

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000