Arymatea

miasto, skąd pochodził Józef, potajemny uczeń Jezusa. W jego nowo wykutym w skale grobie złożono ciało Jezusa po zdjęciu z krzyża.

Mt 27,57; Mk 15,43

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000