Aszdod

jedna z pięciu filistyńskich fortec w czasach Starego Testamentu. Do tego miasta przynieśli Filistyni Arkę Przymierza i umieścili ją w świątyni swego boga, Dagona. Następnego rana znaleźli posąg Dagona przewrócony na twarz, a kolejnego dnia - rozbity na kawałki. Ozjasz, król Judy, zdobył Aszdod w czasach Izajasza. W czasach Nowego Testamentu miasto (noszące nazwę Azot) zostało odbudowane przez króla Heroda.

1 Sm 5; 2 Krn 26,6; Iz 20,1 nn. Dz 8,40

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000