Aszkelon

starożytne miasto, położone na wybrzeżu Izraela między Jafą a Gazą. Było jedną z największych twierdz filistyńskich. Wyprawiwszy się na to miasto, Samson zabił w nim trzydziestu Filistynów. W ciągu następnych stuleci Aszkelon przechodził pod panowanie Asyrii, Babilonii i Tyru. Herod Wielki, król, za panowania którego przyszedł na świat Jezus, urodzi) się w tym mieście.

Sdz 1,18; 14,19; 1 Sm 6,17; Jr 47,5-7

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000