Asztarot/Aszterod-Karaim

miasto na wschód od Jordanu, którego nazwa pochodzi od imienia kananejskiej bogini-matki. Kedorlaomer zdobył je w czasach Abrahama, a później stało się stolicą króla Oga z Baszanu. Jedno z miast należących do lewitów.

Rdz 14,5; Pwt 1,4; 1 Krn 6,71

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000