Ateny

stolica nowożytnej Grecji; po raz pierwszy zyskały znaczenie w VI w. przed Chr., a w wiek później osiągnęły szczyt wspaniałości, kiedy to powstały w mieście najsłynniejsze budowle, m.in. Partenon. Ateny były wzorem demokracji, ośrodkiem kultury i sztuki, miejscem atrakcyjnym dla dramatopisarzy, historyków, filozofów i uczonych z całej Grecji. W 86 r. przed Chr. miasto zostało zdobyte i splądrowane przez Rzymian. Mimo iż straciły na znaczeniu jako potęga handlowa, Ateny słynne były jako centrum rozwoju kultury jeszcze w 50 r. po Chr., kiedy Paweł przybył tu w czasie drugiej podróży misyjnej, głosząc naukę o Jezusie i Jego zmartwychwstaniu. Rozmiłowani w dysputach Ateńczycy prosili Pawła, by przemówił przed ich zgromadzeniem. Paweł wykorzystał fakt, iż wznieśli ołtarz "Nieznanemu Bogu" i od tego rozpoczął nauczanie o Bogu, który stworzył świat, a jednocześnie jest blisko każdego człowieka.

Dz 17,15-34

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000