Azeka

w kierunku tego miasta Jozue ścigał Amorytów; w późniejszych czasach ufortyfikowane miasto graniczne Judy.

Joz 10,10; Jr 34,7

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000