Azja

zachodnia część Azji Mniejszej (dzis. Turcja), na której znajdowały się liczne ważne państwamiasta greckie. Później nazwę tę nosiła rzymska prowincja obejmująca zachodnie wybrzeże z najważniejszym miastem, Efezem. Znaczna część działalności misyjnej Pawla odbywała się w tym regionie. Dz 2,9; 19,10; Ap 1,4.11

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000