Mikmas

Miejscowość w odległości 11 km na północny wschód od Jerozolimy, obecnie wioska o nazwie Mukmas. Głęboką doliną oddzielona była od Geby. Ważny szlak, "przełęcz Mikmas", przechodził przez najdogodniejsze tereny w okolicach miasta. Rozłożyli tutaj swój obóz Filistyni, najeżdżając na Izrael i stolicę króla Saula, Gibea. Jonatan oraz jego sługa przeprawili się przez dolinę i zaskoczyli przeciwników, a panika, jaka wybuchła wtedy wśród Filistynów, umożliwiła Saulowi zwycięstwo. Mikmas leżało na szlaku Asyryjczyków, którzy od północy atakowali Jerozolimę. Po wygnaniu zostało ponownie zasiedlone.

1 Sm 13-14; Iz 10,28; Ezd 2,27; Ne 7,31; 11,31

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000