Niniwa

ważne miasto asyryjskie, które osiągnęło świetność za panowania króla Sennacheryba. Biblia mówi, że miasto zostało założone przez słynnego myśliwego, Nimroda. Miejscowość ta ma dlugą historię, sięgającą 4500 lat przed Chr. W 2300 roku przed Chr, wybudowano w mieście świątynię bogini Isztar. Znaczenie Niniwy rosło od 1250 r. przed Chr. wraz z potęgą Asyryjczyków. Wielu królów asyryjskich miało tu swoje pałace. Największy wysiłek w odbudowę miasta i w inne prace z tym miastem związane włożył król Sennacheryb.

W pałacu, na ściennych płaskorzeźbach, przedstawił swoje zwycięstwa, między innymi obleganie judejskiego Lakisz. W Niniwie archeolodzy odkryli gliniany graniastosłup (graniastosłup Taylora) z zamieszczonymi na nim napisami, że król Ezechiasz w Jerozolimie został "zamknięty jak ptak w klatce". Asurbanipal, następca Sennacheryba, dodał świetności temu miastu. W jego pałacu i w świątyni Nabu odnaleziono bibliotekę tabliczek, m.in. Epos o Gilgameszu (zawierający przypowieść o potopie) i epos Enuma Elisz mówiący o stworzeniu świata. W 612 r. przed Chr. Niniwa dostała się w ręce Babilonii. Do Niniwy został wystany Jonasz, by uratować to miasto od zagłady. Przeciw temu miastu prorokował Nahum.

Rdz 10,11; 2 Krl 19,36; Jon 1,2.3; Na 1,1; Łk 11,30

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000