Paddan-Aram

tereny leżące wokół Charanu w północnej Mezopotamii (nazwa nie wymieniana w Ewangelii). Abraham wysłał tam swojego sługę, by wybrał żonę dla Izaaka spośród osiedlonej tu części jego rodziny. Później, gdy Jakub uciekł przed Ezawem, zamieszka) tam u swojego wuja Labana.

Rdz 25,20; 28,2. Mapa s. 316

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000