Pergam

pierwsza administracyjna stolica rzymskiej prowincji Azji Czach. Turcja). Pierwsza świątynia poświęcona Rzymowi i cesarzowi Augustowi została tu wybudowana w 29 r. przed Chr. Miasto to było ośrodkiem kultu greckich bogów Zeusa, Ateny i Dionizosa. W Pergamie dokonywały się również uzdrowienia związane z kultem w świątyni Asklepiosa (czwarty z wielkich kultów pogańskich). Do Kościoła w Pergamie, jako jednego z siedmiu, adresowane były listy Apokalipsy. Wyrażenie "tam, gdzie jest tron szatana", może dotyczyć kultu cesarza.

Ap 1,11; 2,12-26

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000