Aaron

starszy brat Mojżesza i Miriam, urodzony w niewoli u Egipcjan. Mojżesz nie potrafił przekonująco mówić, stąd też do faraona przemawiał w jego imieniu Aaron, żądając uwzględnienia nakazu Boga i pozwolenia na wyjście ludu Izraela. Kiedy faraon odmówił, Aaron z Mojżeszem ostrzegli go przed plagami, które ześle Bóg. Aaron lojalnie wspiera) Mojżesza w czasie ucieczki z Egiptu, lecz pod górą Synaj ustąpi) przed żądaniami ludu i polecił zrobić złotego cielca jako przedmiot kultu. Bóg jednak przebaczył mu i uczyni) go pierwszym arcykapłanem Izraela. Aaron odpowiada) za specjalny namiot, w którym oddawano cześć Bogu (Przybytek). Składał w nim ofiary Bogu za grzechy ludu i modli) się o ich przebaczenie. Czasami Aaron zazdrościł Mojżeszowi pozycji przywódcy. Zmarł, zanim Izraelici weszli do Kanaanu. Arcykapłanem został po nim jego syn - Eleazar.

Wj 4,14; 5-12; 28,1: 32.1, Lb 20,23-29

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000