Abdiasz

prorok, prawdopodobnie z Judy który występował przeciwko Edomitom. Jego przestanie zapisane jest w Księdze Abdiasza. Przepowiedział zniszczenie Edomu za odmowę pomocy ludowi Bożemu w potrzebie. Po zniszczeniu Jerozolimy zadowoleni z tego Edomici zaczęli najeżdżać Judę. Prawdopodobnie to właśnie spowodowało wystąpienia Abdiasza przeciwko nim. Żył w piątym lub szóstym wieku przed Chr.

Ab

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000