Abed-Nego

babilońskie imię nadane Azariaszowi, jednemu z trzech żydowskich wygnańców wybranych do specjalnej służby przez króla Nabuchodonozora z Babilonu. Szadrak, Meszak i Abed-Nego, prowadzeni przez Daniela odmówili spożywania potraw królewskich na dworze, ponieważ nawet w obcym kraju byli zdecydowani niezłomnie przestrzegać praw dotyczących pożywienia, które Bóg dał Izraelowi. Później odmówił złożenia pokłonu przed złotym posągiem wzniesionym przez króla. Wszystkich trzech wrzucono do rozpalonego pieca, ale Bóg ustrzegł ich i wyszli z niego cało. Król nie krył swego zdumienia. "Nie ma innego Boga, który by mógł zapewnić ratunek, jak Ten" - powiedział.

Dn 1-3

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000