Abiatar

syn Achimeleka, kapłana za czasów króla Saula. Kiedy królem został Dawid, Abiatar został arcykapłanem wspólnie z Sadokiem. Po śmierci Dawida brat udział w spisku, by osadzić na tronie Adoniasza, a nie Salomona. Został ukarany wygnaniem.

1 Sm 22,20 nn.; 2 Sm 8,17; 15,24 nn.; 1 Krl 1 i 2

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000