Abijjam

syn króla Judy Roboama, panował przez trzy lata prawdopodobnie 913-911 przed Chr.

1 Krl 15; 2 Krn 13

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000