Abimelek

1. bojąc się o swoje życie, Abraham udawał, że jego żona Sara jest tylko jego siostrą. Abimelek, król Geraru chciał ją poślubić, ale Bóg ukazał mu prawdę i zapobiegł temu. Rdz 20; 26 (historia ta może dotyczyć innego króla o tym samym imieniu, który miał podobne doświadczenie z Izaakiem) 2. syn Gedeona, który zabił swych braci, żeby zostać królem.

Sdz 8,3 nn.; 9

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000