Abiszaj

spokrewniony z królem Dawidem, brat Joaba; jeden z generałów Dawida.

1 Sm 26,6-12; 2 Sm 10,910; 16,9.11-12; 18,2

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000