Abner

syn Nera, stryja Saula, dowódca jego wojsk. Po śmierci Saula Abner ogłosi) królem syna Saula Iszbaala. Doprowadziło to do wojny pomiędzy plemionami, które zaakceptowały Iszbaala, a plemieniem Judy, którym rządził Dawid. Abner rozgniewany złym traktowaniem go przez Iszbaala przeszedł na stronę Dawida i popierał go, jako króla całego Izraela. Został zamordowany przez dowódcę wojsk Dawida, Joaba, któremu wcześniej zabił brata.

1 Sm 14,50; 2 Sm 3

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000