Achaszwerosz

1. hebrajska forma imienia króla perskiego Kserksesa. Kserkses I (486-465 przed Chr.) rozwiódf się z Waszti, by poślubić Esterę, żydowską dziewczynę, która dzięki temu została królową. 0 Achaszweroszu wspomina także Księga Ezdrasza. Do niego zanoszono skargi, gdy żydowscy wygnańcy po powrocie zaczęli odbudowywać Jerozolimę.

Est; Ezd 4,6

2. ojciec Dariusza z rodu Medów.

Dn 9,1

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000