Achiasz

prorok z Szilo. Achiasz podarł swą szatę na dwanaście części przed królem Jeroboamem I, aby pokazać, jak zostanie podzielone królestwo Salomona. Powiedział Jeroboamowi, żeby wziął sobie dziesięć części, ponieważ Bóg wybrał go, by panowa) nad dziesięcioma spośród dwunastu pokoleń Izraela.

1 Krl 11,29 nn.; 14

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000