Achimaas

syn Sadoka, arcykapłana. Ryzykowal życiem jako szpieg dla króla Dawida w czasie rebelii Absaloma.

2 Sm 17,17 nn.; 18

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000