Aggeusz

prorok, który prawdopodobnie wróci) z Babilonu do Jerozolimy w grupie prowadzonej przez Zorobabela. Jego przestanie, zapisane w Księdze Aggeusza, zostało przekazane w roku 520 przed Chr. Aggeusz zwracał uwagę, iż ludzie budują dla siebie domy i mieszkają wygodnie, podczas gdy Świątynia Boga leży wciąż w gruzach. Napominał, by ją odbudować.

Ag

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000