Akwila

judeochrześcijanin, przyjaciel Pawła. Akwila i jego żona Pryscylla zostali zmuszeni do opuszczenia Italii, kiedy cesarz Klaudiusz wygnał Żydów z Rzymu (48 r. po Chr.) Podobnie jak Paweł zajmowali się wyrobem namiotów i przez jakiś czas Apostoł zamieszkał u nich i pracowal z nimi w Koryncie. Kiedy Paweł wyjechał do Efezu, Akwila i Pryscylla pojechali razem z nim (patrz: Apollos). Później Akwila i Pryscylla powrócili do Rzymu. W ich domu, zarówno w Efezie, jak i w Rzymie, spotykali się chrześcijanie.

Dz 18,1-3.18-26; Rz 16,3; 1 Kor 16,19; 2 Tm 4,19

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000