Aleksander

imię kilku mężczyzn (niekoniecznie różnych) w Nowym Testamencie.

1. syn Szymona Cyrenejczyka, człowieka, który niósl krzyż Jezusa.

Mk 15,21

2. członek rodu arcykapłanów i jeden z przywódców żydowskich w Jerozolimie.

Dz 4,6

3. Żyd, który próbował przemawiać do tłumów w czasie rozruchu Demetriusza (patrz: Demetriusz).

Dz 19,33

4. chrześcijanin, który stracił (przynajmniej chwilowo) wiarę.

1 Tm 1,20

5. brązownik - zaciekły przeciwnik Pawła i Ewangelii. Paweł ostrzegał przed nim Tymoteusza.

2 Tm 4,14

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000