Amasa

kuzyn króla Dawida wybrany przez Absaloma do dowodzenia jego buntowniczą armią. Po porażce Absaloma Dawid darował mu i uczynił go dowódcą swych wfasnych wojsk w miejsce Joaba. Mszcząc się, Joab zabif Amasę.

2 Sm 17,25; 20

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000