Amazjasz

1. syn króla Joasza z Judy; obj±ł władzę po tym, jak jego ojciec został zamordowany (796-782 r. przed Chr.). Amazjasz byl dobrym człowiekiem, ale zwycięstwo nad Edomitami zawróciło mu w głowie. Wyruszył na Izrael i przegrał. Przywiózł z sob± bożki z Edomu i nie chciał sfuchać Bożego proroka. Uknuto przeciwko niemu spisek i amordowano go w Lakisz.

2 Krl 12,21-14,21; 2 Krn 24,27 nn.

2. kapłan w Betel, który sprzeciwiał się prorokowi Amosowi (patrz: Amos).

Am 7,10 nn.

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000