Amon

król Judy po Manassesie, swym ojcu (642640 przed Chr.). Amon odmawiał posłuszeństwa wobec Boga i czcił bożki. Zaledwie po dwóch latach panowania został zabity w pałacu przez swych służących.

2 Krl 21,18-26; 2 Krn 33,20-25

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000