Amos

jeden z pierwszych proroków Boga, którego słowa były spisywane. Amos żył w ósmym wieku przed Chr. Hodował owce i uprawiał drzewa figowe w Tekoa, wiosce na wzgórzach Judy. Lecz Bóg postał go na północ do Betel w Izraelu, gdzie król Jeroboam I postawił złotego cielca. Tutaj dzielnie przekazał Boże przesłanie o sprawiedliwości i osądził występki i chciwość. Oszukujący handlarze nie mogli liczyć na to, że ich oszustwa zostaną zapomniane, tylko dlatego, że składają Bogu ofiary.

Amazjasz, kapłan z Betel opłacany przez króla Izraela, kazał Amosowi spakować swe rzeczy i wracać ze swoim przestaniem do Judy. Lecz Amos w dalszym ciągu ostrzegał lud Izraela o sądzie i wygnaniu, jeśli się nie nawróci.

Am 1,1; 7,10-15

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000