Andrzej

jeden z dwunastu apostołów wybranych przez Jezusa. Andrzej i jego brat, Szymon Piotr, byli rybakami z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Jan Chrzciciel powiedział Andrzejowi, że Jezus jest "Barankiem Bożym". Andrzej rozpoznał w Nim Mesjasza (Chrystusa) i przyprowadził ze sobą swego brata, Piotra, by słuchać, jak naucza Jezus. Później, kiedy łowili ryby, Jezus wezwał obu braci, aby poszli za Nim. Andrzej przyprowadził do Jezusa chłopca z bochenkami chleba i rybami, wtedy Jezus nakarmił pięć tysięcy głodnych ludzi. Gdy do Jerozolimy przybyli Grecy, by się modlić, Andrzej i Filip powiedzieli o tym Jezusowi. Andrzej byt z innymi apostołami w Jerozolimie, gdy Jezus wstępował do nieba.

J 1,35-42; Mt 4,18-19; 10,2; J 6,6-9; 12,22; Dz 1,13

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000