Anna

1. stara prorokini, która była w Świątyni, kiedy Józef i Maryja przynieśli Dziecię Jezus, aby Je przedstawić Panu. Podobnie jak Symeon rozpoznała w Jezusie Mesjasza i powiedziała o tym innym.

Łk 2,36-38

2. żona Elkany i matka Samuela. Przez kilka lat Anna nie miała dzieci. W czasie dorocznej wizyty w Szilo, mieście, gdzie przechowywano początkowo Arkę Przymierza, Anna złożyła przysięgę. Obiecała Bogu, że jeśli da jej syna, to ona odda Mu go na służbę. Kiedy Samuel osiągnął odpowiedni wiek, Anna zaprowadziła go do Szilo, gdzie pomagał Helemu, kapłanowi. Maryja, matka Jezusa, powtórzyła wspaniałą pieśń pochwalną Anny przed urodzeniem Jezusa. Anna była matką jeszcze trzech synów i dwóch córek.

1 Sm 1-2

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000