Annasz

najwyższy kapłan. Annasz przesłuchiwał aresztowanego Jezusa przed wysłaniem Go do Kajfasza.

Łk 3,2; J 18,13-24

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000