Apollos

Żyd z Aleksandrii, który przybył do Efezu i nauczał w synagodze po wizycie Pawła. Akwila i Pryscylla, przyjaciele Pawła, nauczyli go więcej na temat Jezusa. Apollos udał się potem do Koryntu, gdzie z wielką mocą przemawiał do Żydów, mówiąc im o Jezusie jako Mesjaszu.

Dz 18,24-28; 19,1; 1 Kor 16,12

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000