Artakserkses

imię kilku królów Persji. Prawdopodobnie w czasie panowania Artakserksesa (464423 r. przed Chr.) z wygnania wrócili Ezdrasz i Nehemiasz.

Ezd 4,6-7

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000