Arystarch

chrześcijanin macedoński, przyjaciel i współpracownik Pawła. Był z Pawłem w czasie rozruchu Demetriusza w Efezie - udał się z nim później do Jerozolimy, a następnie wyruszył wraz z nim do Rzymu. Przebywał razem z Pawłem, gdy ten znajdował się w więzieniu.

Dz 19,29 nn.; 20,4; 27,2; Kol 4,10

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000