Asaf

lewita, który prowadził ¶piew za panowania króla Dawida. Jego potomkowie służyli w ¦wi±tyni jako ¶piewacy. Asaf byl autorem kilku psalmów.

1 Krn 15,17 nn.; 25,1 nn.; 2 Krn 29,30; 35,15

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000