Asahel

kuzyn króla Dawida. Asahel był jednym z najdzielniejszych żołnierzy Dawida i dowodził dużą częścią jego wojsk.

2 Sm 2,18 nn.; 23,24

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000